Dodawanie i odejmowanie trzech liczb w zakresze 20