POŁĄCZ PARY – Dodawanie i odejmowanie w zakresze 20