STRZELANKA – Dodawanie i odejmowanie w zakresze 5 – 20

Zakres: do 10
0 20
Dodawanie: Odejmowanie: