Matematyka – klasa 1

Zadania i ćwiczenia z matematyki online dla dzieci w szkole podstawowej – 1 klasa.

1 Dodawanie i odejmowanie – klasa 1

Dodawanie i odejmowanie w zakresze 6
Dodawanie i odejmowanie w zakresze 10
Dodawanie i odejmowanie w zakresze 20
Dodawanie i odejmowanie w zakresze 10 – wstaw brakującą liczbę
Dodawanie i odejmowanie w zakresze 20 – wstaw brakującą liczbę
Dodawanie trzech liczb w zakresze 10
Dodawanie i odejmowanie trzech liczb w zakresze 20
POŁĄCZ PARY – Dodawanie i odejmowanie w zakresze 10
POŁĄCZ PARY – Dodawanie i odejmowanie w zakresze 20
POŁĄCZ PARY – Ten sam wynik w zakresze 10
STRZELANKA – Dodawanie i odejmowanie w zakresze 5 – 20

2 Liczby i kolejność liczb – klasa 1

Rozpoznawanie liczb ze słuchu w zakresie 10
Rozpoznawanie liczb ze słuchu w zakresie 10 – 20
Kolejność liczb w zakresie 10
Kolejność liczb w zakresie 20
POŁĄCZ PARY – Liczby i ich nazwy w zakresie 20
POŁĄCZ PARY – Kropki i liczby w zakresie 20

3 Porównywanie liczb – klasa 1

Porównywanie liczb w zakresze 10
Porównywanie liczb w zakresze 20
Porównywanie wyników obliczeń w zakresze 10
Porównywanie wyników obliczeń w zakresze 20

4 Geometria – klasa 1

Geometria płaska – klasa 1
Geometria przestrzenna – klasa 1
Kostki – Jaka konstrukcja dla tego planu?
Kostki – Jaki plan dla tej konstrukcji?
POŁĄCZ PARY – Geometria płaska i przestrzenna
POŁĄCZ PARY – Kostki – Plany i konstrukcje

5 Czas – klasa 1

Godziny i zegary –  słowny zapis
Godziny i zegary – cyfrowe
Dni tygodnia
Miesiące
Pory roku
POŁĄCZ PARY – Godziny i zegary –  słowny zapis
POŁĄCZ PARY – Godziny i zegary – cyfrowe

6 Zadania dodatkowe – klasa 1

Mnożenie w zakresie 20
Dzielenie w zakresie 20
Dodawanie i odejmowanie dziesiątek w zakresze 100
Kolejność liczb w zakresie 100
Oś liczbowa w zakresie 20
PYRAMIDA – 3 warstwy
Kolejna liczba w ciągu w zakresie 20